Αυτήν τη στιγμή έχουμε 7 επισκέπτες στην ιστόσελίδα μας

 

Ο αρχικός καθαρισμός ενός νεόδμητου ή ανακαινισμένου κτιρίου αφορά έναν από τους πλέον σημαντικούς καθαρισμούς, μιας και θα προετοιμάσει το κτίριο για να εγκατασταθούμε.

 


 

Οι εργασίες για τον αρχικό καθαρισμό απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό αλλά και ειδικά υλικά, μηχανήματα και εξοπλισμό.

Οι εργασίες που γίνονται στον αρχικό καθαρισμό ενός νεόδμητου ή ανακαινισμένου κτιρίου είναι αυτές οι οποίες θα αφαιρέσουν όλα τα κατασκευαστικά κατάλοιπα ή τυχόν απροσεξίες των διαφόρων συνεργείων, των οποίων εργάστηκαν για την αποπεράτωση του κτιρίου (πιτσιλιές από χρώματα, στόκους, τσιμέντα κ.λ.π.).

 

 

Είναι επομένως φρόνιμο ο αρχικός καθαρισμός να γίνει από άτομα τα οποία έχουν και την γνώση αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Εμείς στην VMG SUNSET διαθέτουμε όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και ειδικά υλικά με τα οποία το εξειδικευμένο προσωπικό μας, με σεβασμό στα κατασκευαστικά υλικά, θα προετοιμάσει το κτίριό σας, μετά την αποχώρηση των οικοδομικών συνεργείων.