Αυτήν τη στιγμή έχουμε 6 επισκέπτες στην ιστόσελίδα μας

-Eφαρμογές σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους 

-Όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι άοσμα ήπια για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια.Εγκεκριμένα από το Υπουργείο.
Οι εφαρμογές γίνονται πάντα με την παρουσία ειδικού επιστήμονα έχοντας ως αρχή την ασφάλεια και την ποιότητα της υπηρεσίας
 
-Συστήνεται πρόγραμμα "Απεντόμωσης-Μυοκτονίας" σύμφωνα με τις προδιαγραφές HACCP για εταιρείες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 
-Απώθηση φιδιών 
 
Για την προστασία της εξοχικής κατοικίας από πιθανές εισβολές ερπετών εφαρμόζεται ειδική μέθοδος με οικολογικά σκευάσματα για την απομάκρυνση κάθε είδους ερπετού.